Suseďme sa!

Suseďme sa!

Hospodárska sociálna sieť s podporou lokálnosti a susedskej ekonomiky

Také chcem!

Miestne zdroje

Uprednostňujeme tovary a služby z blízkych zdrojov. Skracujeme vzdialenosti a znižujeme potrebu dochádzania do práce na veľkú vzdialenosť.

Idem do toho!

Ľudský rozmer

Podporujeme priame vzťahy medzi účastníkmi hospodárskych počinov a vznik malých operatívnych tímov, ktoré organicky vznikajú a zanikajú po naplnení svojho poslania.

To ma zaujíma!